CEO FROG GENIUS
Trusted by Industry Leaders

Powering Success

เรา คือ ผู้นำในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ผ่านเทคโนโลยีการศึกษา

FROG GENIUS Logo
0+
LMS
0K+
Courses
0M+
Users

ผู้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ของประเทศไทยสู่ยุคใหม่

ด้วยประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบ e-Learning Platform (LMS) มากกว่า 8 ปี

เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
โดยร่วมออกแบบระบบในทุกขั้นตอนของการเผยแพร่ความรู้ จนประสบความสำเร็จ

FROG GENIUS เป็นผู้พัฒนาระบบ LMS อันดับ 1

ที่เข้าใจและตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

University
Corporate
Government

FROG GENIUS Solutions

ครบทุกฟังก์ชัน ปรับแต่งได้ตามทุกความต้องการ

FROG GENIUS SaaS solutions
e-Learning platform (LMS)

FROG GENIUS SaaS

จัดการเรียน การสอนด้วยระบบ ที่ใช้งานง่าย พร้อมใช้งานได้ทันที

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Reskill Upskill ในองค์กร ด้วยระบบจัดการ การเรียน การสอน Online ที่ทันสมัย Feature ครบ Update อย่างต่อเนื่อง พร้อม Customer Support ตลอดการใช้งาน

FROG GENIUS Customized solutions
e-Learning platform (LMS)

FROG GENIUS Customized

พัฒนาระบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ทีมพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญของเรา สามารถให้คำปรึกษา และร่วมออกแบบพัฒนาระบบร่วมกับทีมงานในองค์กรของคุณ

FROG GENIUS FROGBINAR solutions
Virtual Event Platform

FROGBINAR

รองรับผู้ชมได้พร้อมกันมากกว่า 10,000 คน ทั้งในและต่างประเทศ

ระบบสัมมนา ประชุม Online ที่สามารถรองรับผู้ชมได้พร้อมกัน มากกว่า 10,000 คน ทั้งในและต่างประเทศ

FROG GENIUS LMS Provides Effective Education
Through Numerous Useful Features.

ครบ จบ ทุกความต้องการของคุณ

User Features

Rapid, Anywhere, Anytime features
Rapid, Anywhere, Anytime
เรียนรู้ได้ไว ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
Learning Path features
Learning Path
เห็นภาพโครงสร้างและเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ที่ชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายของการเรียนตามที่องค์กรกำหนดไว้
Follow-up with New Knowledge & Self Improvement features
Follow-up with New Knowledge & Self Improvement
ติดตาม ประกาศ และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
Self-Evaluation features
Self-Evaluation
ผู้เรียนสามารถวัดผลด้วยตัวเอง พร้อมตรวจสอบชั่วโมงการเรียนของตนเองได้
Communication Between Instructor & Trainee features
Communication Between Instructor & Trainee
ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้สอน และผู้ดูแลระบบได้
Certificate features
Certificate
ออกใบประกาศนียบัตรอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขการเรียนของหลักสูตร
Notification features
Notification
แจ้งเตือนผู้เรียนเพื่อให้เกิด ความสนใจในการเรียน
Point Reward features
Point Reward
สะสมแต้ม นำไปแลกรางวัล เพื่อจูงใจในการเรียนให้มากขึ้น

Admins / Instructors Features

Course Creation features
Course Creation
ผู้สอน หรือ Admin สามารถสร้าง และจัดการหลักสูตรได้อย่างง่ายดายด้วยตนเอง
Manage Content & Group Management features
Manage Content & Group Management
จัดเก็บสื่อการเรียนการสอน และเผยแพร่ ไปตามกลุ่มต่างๆ โดยมอบหมายหลักสูตรให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล และแจ้งเตือนให้ผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายแบบอัตโนมัติ
VDO & Live Class features
VDO & Live Class
Upload เนื้อหาหลักสูตรได้ในรูปแบบ VDO ระบบของ FROG GENIUS สามารถตัดต่อ VDO เป็น Chapter ได้ภายในระบบ ร่วมถึง Adaptive Bitrate Streaming ป้องกัน VDO กระตุกขณะเรียน และสามารถ Live สอนสดได้
Track & Assessment features
Track & Assessment
ติดตาม ประเมิน วัดผล ออกข้อสอบ แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียนแบบทดสอบวัดความรู้ พร้อมระบบจับเวลา ตรวจคำตอบอัตโนมัติ และการตรวจข้อสอบแบบปรนัย
Report & Dashboard features
Report & Dashboard
รายงานการเรียน การสอน อย่างละเอียด และ Realtime
Extended Other Systems features
Extended Other Systems
เชื่อมต่อ ระบบภายใน และภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Support all devices

Support All Your Devices

Support mobile device
Support desktop device
Support tablet device
Support notebook device

รายงานวิเคราะห์สถิติต่าง ๆ แบบทันที

ดูผลการเรียนได้อย่างง่ายๆ ผ่าน Report ที่จำเป็นและครบตามที่ผู้บริหาร ต้องการ โดยแสดง เป็นรายสาขา รายแผนก รายกลุ่ม หรือ ระดับ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
เก็บข้อมูลผู้เรียน ติดตามความคืบหน้าการเรียน รายงานผลการเรียน ผลการทำแบบทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนเรียนครบ จบ ตามแผนการเรียนที่วางไว้
Analytics เชิงลึก วิเคราะห์ ผลการเรียน ประเมินผู้สอน และหลักสูตร
บริหารจัดการทุกเรื่องได้อย่างง่าย ภายในระบบเดียว รองรับการเติบโต และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ความปลอดภัย และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Secured Cloud Policy
FROG GENIUS ใช้ระบบ Cloud Technology ที่เชื่อถือได้
และมีการออกแบบดำเนินการโดยมีการรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก เช่น
  • การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)
  • การจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Device) ที่มีระบบการสำรองข้อมูล (Redundancy) เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่เกิดภัยคุกคามหรือภัยพิบัติธรรมชาติขึ้น
  • การตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกจากระบบ (Intrusion Prevention)
  • การตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Assessment)
ทำให้คุณมั่นใจไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
และสามารถขยายปริมานการใช้งานได้อย่างไม่จำกัด
นอกจากนี้ระบบยังผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่ธนาคาร และสถาบันการเงินยอมรับ
PDPA Policy
FROG GENIUS LMS รองรับการเก็บคุกกี้ และการขออนุญาตใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์ (Personal Data Protection Act หรือ PDPA)

ได้ทำการบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ในประเทศไทย โดยเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการและมาตรการสำหรับการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

FROG GENIUS มีหลักการและมาตรการที่จะใช้ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงการให้ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลและการระบุตัวตนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น นอกจากนี้ ยังกำหนดหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล และผู้ประสานงานข้อมูลในการ ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม
Identity Verify Policy
การยืนยันตัวตนผ่านระบบ Facial Recognition เป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า (Facial Recognition Technology) เพื่อพิสูจน์ตัวตนของบุคคล

โดยใช้ภาพใบหน้าของผู้ใช้บริการในการเปรียบเทียบกับภาพในฐานข้อมูลที่มีไว้ล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ มีความแม่นยำ 90.88%

ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ต้องการความปลอดภัยสูง เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ หรือก่อนเข้าสอบ
e-KYC Verification Policy
e-KYC (Electronic Know Your Customer) ช่วยให้สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานได้ผ่านการยื่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและปลอดภัย ช่วยลดเวลาและลดความซับซ้อนในการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานระบบ

ระบบเดียวใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

Customer

หากคุณขายสินค้า หรือ Software ที่ลูกค้าต้องเรียนรู้และสอบถาม เรื่องการใช้งานอยู่เป็นประจำ คุณสามารถให้บริการลูกค้าที่ต้องการฝึกอบรม ผ่าน Academy ของคุณเองได้ FROG GENIUS มีระบบสร้าง Online Academy ให้คุณพร้อมเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของลูกค้า อีกทั้งยังเพิ่มความสนุกสนาน ในการฝึกอบรมลูกค้าด้วย Gamification และ Certificate ตอบโจทย์การเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่

Dealers

ระบบ FROG GENIUS LMS จะช่วยให้ตัวแทนขาย สามารถฝึกอบรมเกี่ยวกับ สินค้า หรือบริการ โปรโมชั่น รวมถึงวิธีการขายของบริษัทคุณได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบ วัดผลได้ และอบรมได้อย่างรวดเร็ว มั่นใจได้ว่าตัวแทนขายเหล่านั้น ได้ผ่านมาตรฐานการฝึกอบรม จนสามารถขายสินค้าหรือบริการของคุณ ได้เป็นอย่างดี ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางไปฝึกอบรม

Franchises

เสริมประสิทธิภาพให้กับ Franchises ในการเรียนรู้ เครื่องมือ การขึ้นระบบ ให้กับร้าน ตัวสินค้า พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำข้อมูลที่สำคัญ เป็นไปด้วยมาตรฐาน การบริการเดียวกัน ไม่ว่าการเข้า-ออก ของพนักงานหน้าร้านจะมีอัตราสูง พนักงานหน้าร้านคนใหม่ ก็สามารถเข้ามาฝึกอบรมได้ใหม่ทุกเวลา

Public

การกระจายองค์ความรู้สู่สาธารณะ จะด้วยด้านการ PR การทำ Content Marketing, CSR หรือจะเพื่อ Lead Generation เพิ่มโอกาส ช่วงสร้าง ความเข้าใจในตัวแบรนด์ สินค้า หรือองค์กรภาครัฐได้เป็นอย่างดีการทำ Reward โดยการให้ Point หรือ ใบประกาศ ในเงื่อนไขที่เราออกแบบได้ อีกทั้งองค์กร หรือ แบรนด์สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เป็น community หรือ Knowledge Management ได้

Employees

การฝึกอบรม พนักงานใหม่ การพัฒนา Up Skill ทักษะในยุคที่ การเปลี่ยนแปลงสูง ที่จำเป็นให้พนักงาน การอัปเดตหลักปฏิบัติ (Code of conduct) และ สมรรถนะ (Competency) ให้มีความทันสมัย ซึ่ง FROG GENIUS LMS เพิ่มการ มีส่วนร่วมของผู้เรียน ติดตามการฝึกอบรมและประสิทธิภาพของผู้เรียนด้วย อินโฟกราฟิกและรายงาน สำรวจผู้เรียนของคุณหลังการฝึกอบรม ดูว่าสิ่งใดใช้ได้ผล สิ่งใดใช้ไม่ได้ มี Learning Path มีเข้าใจง่าย

Branch Offices

ตอบสนองความต้องการของบริษัทที่มีหลายสาขา และช่วยลดต้นทุนการ เดินทางและค่าใช้จ่ายของบริษัท ตัวระบบสามารถออกแบบให้รวมศูนย์การอบรม หรือจะแบ่งย่อย องค์ความรู้ให้แตกต่างกันออกไปในแต่ละศูนย์ ช่วยให้พนักงานในสาขาต่างๆ สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์จากระยะไกล ต่างสถานที่กันได้

Outsources

ช่วยในเรื่องการอัปเดต หลักปฏิบัติของบริษัทให้มีความทันสมัย การสร้างความเข้าใจใน Policy ทั้งก่อนเริ่มทำงาน ระหว่างการทำงาน และ กฎระเบียบการทำงานร่วมกัน ซึ่งในหลายๆ เคส ต้องการระบบวัดผลความเข้าใจ และ ประสิทธิผลการของผู้เข้าอบรม

Partners

สามารถทำให้ Partners ทางธุรกิจ เข้าใจในข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจผ่านสื่อ Multimedia สามารถกระจาย Conrtent ด้วยความรวดเร็ว และ เช็คผลความเข้าใจนั้นได้ ในระหว่างการทำงานร่วมกัน

Fully Custom-Made LMS features
Fully Custom-Made LMS
Learning Path features
Learning Path
Hybrid Learning features
Hybrid Learning
On-site Training features
On-site Training
One-on-one Coaching features
One-on-one Coaching
Live Streaming features
Live Streaming

MORE THAN JUST
AN e-LEARNING
PLATFORM

Your partner for your online education.

Social Learning features
Social Learning
Training Budget Plan features
Training Budget Plan
e-Book features
e-Book
Integrate Internal /External System features
Integrate Internal /External System
Single Sign-On features
Single Sign-On
Gamification features
Gamification
Coin / Point features
Coin / Point
Interactive Video Learning features
Interactive Video Learning

FROG GENIUS Services

Total Educational Support

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลคุณ
ให้คุณมีพร้อมทั้งระบบ e-Learning และหลักสูตร

Off-the-Shelf e-Learning Courses Service Off-the-Shelf e-Learning Courses Service
Off-the-Shelf e-Learning Courses

FROG GENIUS เราคัดสรร Course จาก Partner ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน สอนโดย ผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงมีมากกว่า 300 คอร์สให้คุณเลือกเพื่อนำไปพัฒนาทีมได้ตาม สมรรถนะ(Competency) ขององค์กร

Webinar / Workshop Service
Webinar / Workshop

เพื่อให้คนในองค์กรพร้อมที่จะทำหลักสูตรการสอน Online เรามีบริการจัดทำ Workshop สอนตั้งแต่ขั้นตอนแรก ในการจัดหลักสูตรจนถึงใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Canva, Zoom, OBS, Facebook Live, Youtube, Tiktok

บริการผลิตสื่อการเรียน Online Service บริการผลิตสื่อการเรียน Online Service
บริการผลิตสื่อการเรียน Online

ทีมงานผู้สอน Production ระดับมืออาชีพ และ Graphic Design ของเรา พร้อมให้คำปรึกษา ร่วมผลิตสื่อ หลักสูตรการเรียนการสอน Online ร่วมกับองค์กร ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น VDO, Motion Graphic, Infographic, SCROM, HTML5

Studio ถ่ายทำ Service Studio ถ่ายทำ Service
Studio ถ่ายทำ

ที่ FROG GENIUS มี Studio ให้เช่า เพื่อถ่ายทำ หรือ Live ถ่ายทอดสด พร้อมอุปกรณ์ และทีมงานครบในที่เดียว

Customer Support

เรามีทีมช่วยเหลือลูกค้าในการใช้งานระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตอบคำถามทันทีภายใน
3
นาที
@froggeniussupport
support@frogdigital.co
063-398-9171
062-783-3475
ตอบคำถามทันทีภายใน
3
นาที
@froggeniussupport
support@frogdigital.co
063-398-9171
062-783-3475

Over 100 Various Organizations
Are Using FROG GENIUS

Government

usda Logo
unido Logo
GFMIS Logo
mof Logo
assurewealt Logo
revenue Logo
redCross Logo
anamai Logo
MASCI Logo
TPQI Logo
Production Logo
mtb12 Logo
rubber Logo
NIA Logo
CEA Logo
ghb Logo
MCOT Logo
beAmazing Logo
MEA Logo
NSTDA Logo
DIP Logo
sacit Logo
ThaiPBS Logo
GIZ Logo

Corporate

King Power Logo
SET Logo
PHILLIPCAP Logo
SCB Logo
KBANK Logo
KRUNGSRI Logo
THAIAIR Logo
SPC Logo
PTT Logo
OR Logo
Shell Logo
Bangchak Logo
Dtac Logo
True Logo
ASEFA Logo
TGIA Logo
Viriyah Logo
Muangthai Logo
Beger Logo
Homepro Logo
BG Logo
Thaibev Logo
Thestandard Logo
TMA Logo
JAS Logo
Jorakay Logo
DoubleA Logo
Bridgestone Logo
Kubota Logo
Makro Logo
TD Logo
MK Logo
pwc Logo
Warrix Logo
SuccessMore Logo
SiPH Logo
Principal Logo
Takeda Logo
astellas Logo
YIPINSOI Logo
PCCTH Logo
BloomCODE Logo
AIYARA Logo
TheStar Logo
KCW Plus Logo
SuperSkill Logo
MEINHARDT Logo
PROMPT LEGAL Logo
sbo Logo
pinkblueblack orange Logo
AAA Logo
PEAK Logo
UACJ Logo
BUILKONE Logo
UTI Logo
DDM Logo
Center Point Logo
thaitakasako Logo
createIntelligence Logo
LawXTech Logo
NPS Logo
TKPARK Logo
MEGAWECARE Logo
SILKSPAN Logo
CPFTC Logo
YUZU Logo
AKE Logo
THAIOBAYASHI Logo
MG Logo
ONELAW Logo
STRAUMANN Logo
Commserv Logo
applicable Logo
jaymart Logo
Interphama Logo
FINANSIA Logo
A.M.LAND Logo
CPF Logo
IOD Logo
Nineplanner Logo
Yuanta Logo
Vietjetair Logo
BLUESCOPE Logo
BEARHOUSE Logo

Tutor & Coach

Singshot Logo
Lukkid Logo
Disrupt Logo
digitalTransform Logo
TeC Logo
DigitalTips Logo
Beyond Logo
Strategic Logo
NetworkTraining Logo
Winner Logo
Entraining Logo
FVS Logo
BUNKA Logo
BetterPitch Logo
GrainBaker Logo
FITJunction Logo
ProPlugin Logo
PremiumPLM Logo
PeoplePassion Logo
AEG Logo
Ripple Logo
MyInspireBox Logo
DoingLess Logo
MedMaster Logo
AZI Logo
TCAS Logo
PrimeSchool Logo
BTS Logo
HouseOfGriffin Logo
TheChemist Logo
MKEC Logo
UPBRAiN Logo
Appsheet Logo
IDP27 Logo
EDWISH Logo
DXAcademy Logo
IRIS Logo

School & University

RAMA Logo
PCCMS Logo
Southeast Logo
KU Logo
Mahidol Logo
TU Logo
PIM Logo
CRA Logo
RPU Logo
SSRU Logo
NIETS Logo
Ajinomoto Logo
SIAM Logo

การรับรอง มาตรฐานคุณภาพการบริหารงาน และซอฟต์แวร์ ระดับสากล

ISO/IEC 29110
ISO/IEC 29110
Certification of Registration
Certification of Registration
DEPA
FTI

FROG GENIUS ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC29110 และดำเนินการบริหารโครงการ (Project Management: PM) รวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ (Software Implementation: SI)
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 29110-4-1:2018

ทำให้คุณมั่นใจคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
จากบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM COMPANY LIMITED) องค์กรรับรองระบบ หรือ Accredited Certification ชั้นนำของประเทศไทย

ติดต่อเราเพื่อทดลองใช้

Fill in the form to request a demo