การนำระบบการจัดการเรียนออนไลน์มาใช้ในการอบรมบุคคลากรภายในองค์กร

พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่หลากหลายตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การจ้างงาน การฝึกอบรมให้พนักงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ซึ่งนับว่าเป็นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญมากสำหรับองค์กร ปัจจุบันจึงมีตัวช่วยสำหรับการทำงานของฝ่าย HR ให้ทำงานได้ง่ายขึ้น เช่น ระบบการออกเงินเดือนอัตโนมัติ ระบบการเก็บข้อมูลพนักงาน และระบบสำหรับการอบรมพนักงานเช่น e-Learning เป็นต้น

ระบบ e-Learning สามารถใช้งานในการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรได้หลากหลายกรณีและในวันนี้เราจะขอยกตัวอย่างคร่าวๆ 6 กรณีในการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร ดังนี้

1. การอบรมพนักงานใหม่

ในการอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ พนักงาน HRจำเป็นต้องให้ข้อมูลกับพนักงานใหม่อย่างครบถ้วนและเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในองค์กรของคุณโดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น คุณสามารถนำเนื้อหาและข้อมูลต่างๆอัพโหลดขึ้นระบบโดยให้พนักงานใหม่เรียนรู้และทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้พนักงาน HR ให้ข้อมูลเดิมซ้ำๆ ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนเวลาทำงานเพิ่มขึ้นแบบเดิมอีกต่อไป

2. ใช้ในการอบรมกรณีเนื้อหาที่มีความอ่อนไหว

ในบางครั้งพนักงานบุคคลต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดและต้องอบรมพนักงานในเรื่องที่มีความอ่อนไหว เช่น การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา การปฎิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานต่างเพศหรือข้ามเพศหรือการกระทำหรือการเปิดเผยเงินเดือน เป็นต้น

พนักงาน HR สามารถใช้ระบบการฝึกอบรมออนไลน์ในการให้ข้อมูลพร้อมทั้งยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆรวมไปถึงผลที่จะตามมาหากพนักงานไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบได้ ซึ่งการใช้วิดีโอในการให้ข้อมูลจะลดช่วยสภาวะที่อึดอัดและหากพนักงานมีคำถามหรือปัญหาที่ไม่เข้าใจหรือเกิดปัญหาสามารถสอบถามได้ผ่านข้อความโดยไม่ต้องแสดงตัวตน

3. ใช้ในการอบรมทักษะขั้นพื้นฐานต่างๆ

สำหรับทักษะขั้นพื้นฐานในการทำงานของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน เช่น บางองค์กรมีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกใบสั่งขาย การทำบัญชีต่างๆ ภายในบริษัท ซึ่งพนักงานสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมต่างๆที่จำเป็นเหล่านี้ได้ผ่านระบบและสามารถเรียนซ้ำเพื่อทบทวนและเพิ่มความเข้าใจได้อีกด้วย

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างทีม

HR สามารถสร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้ทีมงาน โดยการเพิ่มบทเรียนที่ช่วยกระตุ้นและให้กำลังใจกับพนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถใส่บทเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มชึ้น เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร เป็นต้น

5. เพิ่มความรู้ความเข้าใจในสินค้าและการบริการขององค์กรให้พนักงาน

หากพนักงานภายในองค์กรมีความเข้าใจในสินค้าและการบริการขององค์กรเป็นอย่างดีก็จะสามารถให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกได้อย่างละเอียด ซึ่ง HR สามารถนำระบบการเรียนออนไลน์มาใช้ในการสอนให้พนักงานเข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัท สำหรับบริษัทที่พนักงานต้องปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือตามสาขาการเรียนออนไลน์จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ง่ายขึ้น ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือระบบการเรียนนั้นต้องสามารถประเมินผลและวัดผลได้จริง

6. เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร

หากภายในบทเรียนมีการมอบหมายให้พนักงานมีการทำงานร่วมกัน มีการกระตุ้นให้มีให้พนักงานมีปฎิสัมพันธ์และเกิดความร่วมมือระหว่างกัน สามารถใช้กิจกรรมเข้ามาช่วยให้ภายในทีมเสนอมุมมองที่แตกต่างกันแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของพนักงานแล้วยังฝึกให้พนักงานเคารพความคิดเห็นและเปิดรับความคิดที่แตกต่างอีกด้วย

นอกจากกรณีที่เราได้ยกตัวอย่างขึ้นมาแล้ว HR สามารถนำระบบการจัดการเรียนออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในกรณีอื่นๆให้เข้ากับองค์กรได้อีกหลากหลาย โดยระบบควรมีคุณสมบัติที่สามารถรองรับการใช้งานและสามารถประเมินผลได้ ซึ่งการพัฒนาทักษะควบคู่ทัศนคติในการทำงานจะช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

Source : https://elearningindustry.com

เรียบเรียงโดย : Froggenius.com

#e-learning

Related Article