Step ในการจัด Virtual workshop

คุณต้องการจัด Virtual workshop หรือ Virtual classroom อยู่หรือเปล่า?
ถ้าใช่ FrogGenius ได้ทำการสรุปขั้นตอนในการจัดอบรมออนไลน์ หรือ Virtual workshop ออกมาเป็น Step เพื่อให้คุณทำตามได้อย่างง่ายๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดงานสัมมนา เป็นองค์กรต้องการจัด Virtual workshop ภายใน หรือ เป็นสถาบันการศึกษา เพียงแค่คุณดำเนินการตาม Step ที่เราออกแบบมาให้ รับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนStep 1.... วางแผนด้านเนื้อหา และขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นใน Virtual workshop
ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่คุณต้องให้ความสำคัญ และใช้เวลามากที่สุด เริ่มจากขั้นตอนดังนี้
☑️ ตั้งเป้าหมายในการจัด Virtual workshopในครั้งนี้ว่าผู้ที่เข้าร่วม Virtual workshop จะต้องได้ผลลัพธ์อะไรบ้าง
☑️ ศึกษาและทำความเข้าใจผู้เข้าร่วม Virtual workshop ว่าเป็นใคร ควรใช้วิธีไหนในการสื่อสาร
☑️ นัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดงานเข้ามาวางแผนร่วมกัน
☑️ จัดทำขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นใน Virtual workshop ในแต่ละช่วง เช่น ในช่วงแรกเป็นการบรรยายรวมให้แก่ผู้เข้าร่วม Virtual workshop ทั้งหมด ช่วงที่ 2 เป็นการแบ่งกลุ่มให้ทำ Workshop ช่วงที่ 3 ให้แต่ละฝ่าย นำเสนอผลงาน ช่วงสุดท้ายผู้จัดสรุปและปิดการบรรยาย
☑️ รวบรวมสิ่งที่คุณจะนำเสนอออกมาทั้งหมด แล้วนำไปเรียบเรียงทำไฟล์ Presentation และไฟล์เอกสารประกอบการเรียนให้ผู้เข้าร่วม Workshop โดยคุณควรสอนในเนื้อหาที่สำคัญเท่านั้น อะไรไม่สำคัญก็เอามันไปใส่ลงในเอกสารประกอบการสอน เพื่อไม่ให้การสอนครั้งนั้นยาวเกินไป
☑️ หากต้องการวัดผล ผู้เข้าอบรม อย่าลืมจัดทำไฟล์แบบทดสอบ ก่อน - หลัง Virtual workshop ร่วมถึงแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดVirtual workshopครั้งนี้ด้วยStep 2.... เตรียมโปรแกรมต่างๆที่คุณจะใช้ในจัด Virtual workshop และ โปรแกรมที่ใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาหลังจากที่เราเตรียมเนื้อหาและขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นใน Virtual workshop แล้ว เราต้องมาดูกันว่า
☑️ เราจะใช้โปรแกรมหลักอะไรเอาไว้ Live เพื่อดำเนินการจัด Virtual workshop
☑️ โปรแกรมที่จะจัดทำ Linkไฟล์เอกสาร Presentation ประกอบการเรียน
☑️ โปรแกรมที่จะจัดทำ Linkไฟล์เอกสารเพื่อให้ผู้เข้าร่วม Workshop มา Downlod
☑️ โปรแกรมที่จะใช้ทำWorkshop
☑️ โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน รวมถึงการประเมินความเพิ่งพอใจ
เมื่อเตรียมสิ่งเหล่านี้ครบแล้ว ก็ได้เวลาส่ง Link และรายละเอียดทั้งหมดให้ผู้เรียนของคุณได้เลยStep 3.... กล้อง ไมค์ ไฟ ฉาก เตรียมอุปกรณ์ในการจัด Virtual Workshop โดยตรวจสอบคุณภาพของ
☑️ กล้อง ว่ากล้องของคุณนั้นมีความละเอียดของภาพตามที่คุณต้องการ หรือไม่
☑️ ความดังของไมโครโฟน
☑️ ไฟ มีความสว่างเพียงพอต่อการ Live หรือไม่
☑️ ฉาก คุณสามารถเลือกฉากเขียว ผนังขาว หรือ Background รูปภาพ เตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อม
หลังจากที่เราเตรียมเนื้อหา และขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นใน Virtual workshop รวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้ว ให้ทดสอบจัด Virtual workshop ขึ้นมาเสมือนจริงสักครั้งนึง
​​​​​​

Step 4.... เริ่มต้น Virtual Workshop แจ้งเป้าหมายของ Virtual Workshopในครั้งนั้น เมื่อเริ่มVirtual Workshopแล้ว อย่าลืม.
☑️ แจ้งเป้าหมายของVirtual Workshopในครั้งนั้นให้ผู้เรียนทราบด้วย เพราะไม่เช่นนั้นผู้เรียนก็จะไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไร เขาต้องรู้หรือทำอะไรต่อหรือไม่ ควรพูดมันซ้ำๆประมาณ 3 รอบ เพื่อให้ผู้เรียนตามคุณได้ทันและไม่รู้สึกถูกทิ้งไว้กลางทางStep 5.... แนะนำตัว
เพื่อให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไป และปูพื้นฐานให้แต่ละคนทำความรู้จักกันก่อนที่จะทำ workshop โดยผู้จัด Virtual Workshop ควร
☑️ ให้ผู้เข้าร่วมแนะนำตัว ว่าเขาเป็นใคร
☑️ เช็คว่าผู้ฟังมีพื้นฐานในเรื่องที่คุณกำลังสอนมากน้อยแค่ไหน เพื่อผู้จัดเองจะได้ทราบถึงความเร็วในการนำเสนอด้วย

Step 6.... สื่อสารสองทาง
☑️ ควรสื่อสารกับผู้เรียนตลอดการสอนของคุณ เพื่อดู feedback ผู้เรียนว่าเป็นอย่างไรบ้าง ตามเนื้อหาของคุณทันไหม ควรเรียกผู้เรียนเพื่อถามตอบ
☑️ ควรเล่นเกมถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหา โดยใช้ตัวช่วยอย่างโปรแกรม Kahoot เพื่อเพิ่มความสนใจ

Step 7.... สอนให้ดู แล้วให้ทำตาม
☑️ เมื่อเราไม่ได้สอนแบบเห็นหน้ากัน คุณลองทำให้ผู้เรียนดูก่อนว่าเขาต้องทำอะไร และลองให้เขาทำตามทีละขั้นตอนโดยมีคุณคอย guideให้ไปตลอดทางStep 8.... สุดท้าย สรุปเนื้อหาและประเมินการจัด Virtual Workshopครั้งนี้
☑️ ห้ามลืมสรุปเนื้อหา เพราะผู้เข้าร่วมจะได้ตรวจสอบตัวเองได้ด้วย ว่าเขานั้นประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมนี้ไหม
☑️ สั่งการบ้าน
☑️ นัดหมายการเรียนครั้งต่อไป
☑️ ให้ผู้เข้าร่วมประเมินการสอนของคุณก่อนจะจบการสอนในครั้งนี้

--------------------------------------------------
สนใจอยากมีระบบโรงเรียนออนไลน์ หรือระบบจัดสัมมนาออนไลน์ (Virtual Workshop) ที่ใช้งานง่ายทั้งผู้สอนและผู้เรียน พร้อมบริการที่ครบ จบ ในที่เดียว
ติดต่อ FrogGenius ได้ที่โทรศัพท์: 02-412-8880
มือถือ : 061-017-6063 , 083-885-2289, 091-991-6446
Website : https://www.froggenius.com
E-mail : info@frogdigital.co

#Froggenius #LMS #elearning #VirtualWorkshop #ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ #อบรมพนักงานออนไลน์ #สัมมนาออนไลน์

Related Article