Frog Digital Group รีแบรนด์ FROG GENIUS ปรับภาพลักษณ์ ตอบรับความต้องการธุรกิจการเรียนการสอนยุคใหม่

บริษัท Frog Digital Group ได้ทำการ Rebrand FROG GENIUS เพื่อปรับภาพลักษณ์ และวางโครสร้างของแบรนด์ใหม่ทั้งหมด เพื่อสะท้อนให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ เห็นถึงศักยภาพของตลาด และ บริการที่เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วง COVID-19 ทำให้ตอบรับความต้องการของธุรกิจได้หลากหลายมากขึ้น

 

 

คุณ นฤมล ชวเลขยางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง FROG GENIUS

กล่าวว่า เราเป็นผู้สร้าง e-Learning Platform ชั้นนำสำหรับ ให้กับองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ Local Content Creator ไปจนถึง ผู้สอนอิสระ Vision ของเราคือการสร้างกระบวนการ Transformation การเรียนออนไลน์ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในประเทศไทย

“FrogGenius aims to be Thailand’s leading online education provider. “

สำหรับตลาดในประเทศไทย FROG GENIUS เรารู้จักลูกค้า และ Pain Point เป็นอย่างดี โดยเราทำงานร่วมกันกับลูกค้า เพื่อสนับสนุนลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในการบรรลุเป้าหมาย และ ความสำเร็จในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และ ความต้องการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการเรียนออนไลน์ในช่วงวิกฤต COVID-19 เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ท้าทายวงการเรียนออนไลน์ คุณ นฤมล มองว่า วิกฤตครั้งนี้  ทำให้รูปแบบของระบบการเรียนรู้ และผู้ประกอบการที่จะได้เริ่มปรับเปลี่ยน คิด ตั้งคำถาม และออกแบบการเรียนรู้กันใหม่ ที่ไม่ใช้เพียงการเรียน ที่ต้องเกิดจากการเรียน หรือ อบรมสถานที่ แบบ On-site ห้องเรียน โรงเรียนเท่านั้น และความจำเป็นของ การปรับตัวให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Behaviors)  วิธีคิดของการจัดการศึกษาครั้งนี้ ต้องเลิกคิดติดกรอบ ต้องมองนอกกรอบ ต้องมองหาวิธีการและนวัตกรรมที่เป็นการเรียนรู้กลุ่มเล็ก ๆ และก็เรียนรู้รายบุคคลมากขึ้น

 

 


More than just an e-learning platform

FROG GENIUS มองว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนผู้คน ดังนั้นให้ผู้คนมาเป็นอันดับหนึ่งและเทคโนโลยีเป็นอันดับสอง FROG GENIUS มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบรรลุผลการเรียนรู้และทำให้การศึกษาออนไลน์ง่ายต่อการนำไปใช้เพื่อส่งมอบระบบการเรียนและ Training ออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและมีคุณภาพสูง ซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการขององค์กรเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐของประเทศไทย FROG GENIUS Brand Core หัวใจของการขับเคลื่อน EDTECH ในประเทศไทย

 

 

Delivering Quality Online Education

Platform การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง Features และเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้บรรลุผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และเจ้าของระบบ ต้องเชื่อมโยง และบูรณาการ ทำงานร่วมกัน ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การศึกษาที่มีประสิทธิภาพผ่านคุณสมบัติที่มีประโยชน์จากหลักฐานและการวิจัยของสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำงานเพื่อการศึกษาในระดับสากล

 

Tailored for Next Generation Thais

วิธีการของ FROG GENIUS ได้ถูกออกแบบให้เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรไทย และพฤติกรรมของคนยุคใหม่ โดยพัฒนาเครื่องมือ และสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ และเลือกใช้ แบบผสมผสาน (Hybrid Online Teaching) เพื่อเกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ทำให้คนไทยรู้สึกสะดวกสบายในการใช้แพลตฟอร์ม คำแนะนำเป็นภาษาไทย เนื้อหาเป็นภาษาไทย ทีมบริการไทยทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลกับการโทรหาฝ่ายสนับสนุนเป็นภาษาอังกฤษในเขตเวลาอื่น FROG GENIUS เข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของผู้สอน และผู้เรียนชาวไทย

 

Supporting Customer & User Success

FROG GENIUS ให้ความสำคัญ และคำนึงถึง ความสำเร็จของลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง ใส่ใจธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล ผลลัพธ์การศึกษา มากกว่าแค่การจัดหาผลิตภัณฑ์ เรามองว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาของมนุษย์และประสบความสำเร็จ คนมาก่อน เทคโนโลยีที่สอง ความสำเร็จของลูกค้าหรือผู้ใช้คือเป้าหมายสุดท้าย และเทคโนโลยีเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้

 

Rebranding ยกระดับภาพลักษณ์ให้ทันสมัย 

มีการปรับ Brand Identity 3 จุดหลัก ดังนี้

1. การปรับ Brand Strategy ใหม่ ปรับโลโก้ และ CI ของบริษัท ให้ดูทันสมัยมากขึ้นนอกจากการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ ในส่วนของเนื้อหาก็มีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถตอบโจทย์ ความท้ายทายใหม่ๆ ของตลาดการเรียนรู้ในอยนาคตหลังจากนี้

2. ปรับโครงสร้างทีม และ วางกลยุทธ์ของ Customer Segment ใหม่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในช่วงCOVID-19 อีกทั้งยังมีแผนดำเนินการ ขยายทีมเพิ่มเติม

3. อัพเกรด นวัตกรรมและเทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งฝั่งตลาด และ ผู้เรียนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

 

กว่าจะมาเป็นโลโก้ใหม่

“ถอดรหัสดีไซน์โลโก้จาก กบ” เป็น กบนอกกะลา ที่จะท้าทายกฎเกณฑ์ จำต้องเก่งกล้าสามารถ รู้รอบมากพอจะเห็นโลก 360 องศา รู้ในสิ่งที่จะนำพาตัวเองให้รอด และ LeapFrog มีหลักการที่เปรียบเทียบการทำงานแบบก้าวกระโดดเสมือนกบ โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนว่าจะทำเช่นเดียวกับกบ กล่าวคือ เลือกเป้าหมายที่ต้องการแล้วกระโดดไปอยู่ ณ จุดที่ต้องการ มีทักษะชีวิตมากพอ เพื่อเปรียบเปรยกับ ระบบการศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมด

 

ผลประกอบการปี 2563

FROG GENIUS ยังมองหาโอกาสและแผนในการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ รับรู้รายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลรายได้จากธุรกิจ B2B ที่เติบโตต่อเนื่องกว่า 200% จากการที่เราช่วยเติมเต็มทางการศึกษาของพนักงาน โดยร่วมมือกับองค์กรใหญ่ เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายให้ถูกลง โฟกัสตลาดการเรียนรู้ของวัยทำงาน FROG GENIUS ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ แต่ยังคงพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อความอยู่รอด และ Transformation องค์ความรู้ไปสู่โอกาส และการแก้ปัญหาในธุรกิจ ช่วยเปลี่ยนคอนเท้นต์ไปเป็นรายได้อีกทั้ง FROG GENIUS วางแผนส่งเสริมการขาย ด้วยการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ และเน้นขายผ่านช่องทาง Online

โดยการปรับโครงสร้างใหม่นี้ จะขยายโอกาสการลงทุนในด้านกลยุทธ์มากขึ้น รวมไปถึงการควบรวมกิจการ (M&A) ที่มีศักยภาพสูงเข้ากับบริษัทแม่/หน่วยธุรกิจอื่นๆ อีกด้วย นับเป็นข่าวดีสำหรับ Startup ไทยที่จะได้เห็นเส้นทางและโอกาสการเติบโตมากขึ้น และนี่คือโจทย์ใหม่ของ FROG GENIUS

 

 

ปัจจุบัน FROG GENIUS อยู่ภายใต้การธุรกิจของบริษัท  บริษัท ฟร็อกดิจิตอล กรุ๊ป จำกัด บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำด้าน Video Technology ที่มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำตลาดอยู่ ทั้ง Frog Plus เป็นบริการ OTT Media Platform และแบรนด์ Thai LivestreamX ที่ทำโซลูชั่นด้านไลฟ์สตรีมและ Virtual Event แบบครบวงจรเจ้าแรกๆในประเทศไทย


ที่มา : https://www.marketingoops.com/news/biz-news/frog-digital-group-rebrand-frog-genius/

lms FROG GENIUS elearninng

Related Article