การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดอบรมหรือ Training ในองค์กร สำหรับยุค New Normal

วันนี้ FrogGenius ขอชวนคุย เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดอบรมหรือ Training ในองค์กร สำหรับยุค New Normal อันเป็นผลกระทบมาจาก COVID-19 ว่าเทรนด์จะเป็นอย่างไรบ้าง

เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจเกือบทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม และแน่นอนว่าการปิดกิจการชั่วคราว รวมถึงการที่พนักงานต้องกักตัวอยู่บ้าน

ทำให้ระบบธุรกิจทั้งหมดหยุดลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้ไม่สามารถจัดการอบรม หรือ Training แบบปกติได้

หลายบริษัทหรือองค์กรในหลากหลายกลุ่มธุรกิจได้หันมาให้ความสนใจกับ Virtual Training หรือการจัด Online Training เนื่องจากเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี และทำให้ระบบการ Training ไม่จำเป็นต้องหยุดชะงักลง

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้นำไปสู่การคาดการณ์ 10 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอบรมหรือ Training ในยุค New Normal ดังนี้ค่ะ

1. #เปลี่ยนจากการอบรมในห้องไปสู่การอบรมแบบVirtualTraining

เนื่องจากถูกจำกัดการพบปะ ทำให้ค่าใช้จ่ายหลายส่วนที่เกิดจากการอบรมแบบปกติลดลง จึงสามารถนำงบประมาณส่วนนี้มาพัฒนาการอบรมในรูปแบบออนไลน์ได้

2. #การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรูปแบบการอบรม

ปัจจุบันสัดส่วนระหว่างการอบรมแบบเจอหน้ากันจริงๆอยู่ที่ 70% และออนไลน์ 30% จะถูกสลับกันกลายเป็นการอบรมออนไลน์ 70% และการเจอหน้าจริงๆจะลดลงเหลือแค่ 30% เท่านั้น

3. #NewNormalOfTraining

การจัดการอบรมในยุค New Normal จะมีทั้ง e-Learning, การอบรมเสมือนจริง หรือ Virtual Training, Classroom Training, On-the-job Training และ Virtual assisted on-the-job training

4. #VirtualClassroomจะช่วยปรับกระบวนการทางธุรกิจให้ดีขึ้น

จากผลกระทบของ COVID-19 ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับโครงสร้างกระบวนการต่างๆในธุรกิจมาเป็นรูปแบบออนไลน์ ทั้งในเรื่องการตลาด การขาย ตลอดไปจนถึงการให้บริการ ทำให้ต้องมีการอบรม ชี้แจง และ Training ในส่วนของระบบงานทั้งหมดใหม่โดยด่วน ซึ่งการจัด Virtual Classroom สามารถตอบสนองความต้องการในจุดนี้ได้เป็นอย่างดี

5. #การสร้างสรรค์หัวข้อใหม่ในการจัดอบรม

เนื่องจากรูปแบบธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนไป ทำให้บริษัทหรือองค์กรจะต้องมีการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆในทุกๆองค์ประกอบการทำงานและนำไปใช้ในการจัดอบรมหรือ Training เพื่อให้ความรู้ในการทำงานแก่พนักงาน

6. #การใช้สื่อใหม่สำหรับการอบรม

อาจจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AR/VR เข้ามาใช้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับอย่างยิ่งสำหรับการอบรมความรู้ขั้นพื้นฐานต่างๆที่สำคัญต่อการขายหรือการให้บริการ

7. #การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการอบรม

เพื่อตอบรับความต้องการและรูปแบบการอบรมที่เปลี่ยนแปลงไป

8. #ยุคสมัยใหม่ของผู้พัฒนาระบบการอบรม

ในยุค new normal นี้ กลุ่มธุรกิจที่ให้บริการด้านการจัดอบรมที่มีคุณภาพ นอกจากจะเชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อสามารถนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆที่เหมาะสมกับการจัด Virtual Training เพื่อทดแทนการอบรมแบบเดิมได้แล้ว ยังจะต้องรู้และเข้าใจภาพรวมและกระบวนการทางธุรกิจเป็นอย่างดีอีกด้วย

9.#ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน

ไม่ว่าจะเป็น Content หรือเนื้อหาที่จะนำมาอบรมอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปของรูปแปบบธุรกิจ หรือตัวผู้ให้บริการด้านการจัดอบรมที่นอกจากจะมีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว จะต้องมีความรู้และเข้าใจในระบบธุรกิจเพื่อที่จะสามารถช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมในบริษัทหรือองค์กรของคุณให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

10. #การกระจายความรู้ภายในองค์กรที่รวดเร็วขึ้น

ในการจัด Virtual Training หรือ e-Learning จะทำให้องค์ความรู้ต่างๆส่งต่อกันได้เร็วขึ้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

จะเห็นได้ว่า Virtual Training กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการจัดอบรมภายในบริษัทหรือองค์กร โดยสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการอบรมสำหรับพนักงานใหม่ การจัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การ Re-skill หรือ Up-skill พนักงาน ตลอดไปจนถึงการประชุม ผ่านระบบ LMS (Learning Management System) หรือ

ระบบการจัดการเรียนบนออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในยุค New Normal นี้

และหากบริษัทหรืองค์กรของคุณเป็นหนึ่งรูปแบบธุรกิจที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 และกำลังสนใจที่จะพัฒนาระบบการจัดอบรมภายในไปสู่รูปแบบออนไลน์ #FrogGenius คือผู้นำด้านการจัดการระบบ e-learning (LMS) หรือ Online Training เรามีเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา วางแผน เพื่อช่วยพัฒนาระบบการจัดอบรมในองค์กรของคุณให้พร้อมก้าวไปสู่ยุค new normal นี้ไปพร้อมๆกันนะคะ

--------------------------------------------------

สามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

FrogGenius ได้ที่โทรศัพท์: 02-412-8880

มือถือ : 061-017-6063 , 083-885-2289, 091-991-6446

Website : https://www.froggenius.com

E-mail : info@frogdigital.co

#Froggenius #LMS #elearning #VirtualWorkshop

#ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์

#อบรมพนักงานออนไลน์ #สัมมนาออนไลน์

#OnlineTraining

Froggenius VirtualWorkshop LMS elearning ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อบรมพนักงานออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ OnlineTraining

Related Article